SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, akcentować BEGHJej

# 2006-10-28 greenpoint

1. wyróżniać sylabę w wyrazie lub jeden z wyrazów w zdaniu za pomocą artykulacji, zaakcentowania, intonacji;
2. kłaść nacisk na coś;
3. w muzyce: wyróżniać dźwięk lub akord