SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, akces NQTs

# 2006-10-28 greenpoint

przystąpienie do czegoś, udział w czymś; akcesja

# 2004-10-27 homik_mc

przystąpienie do czegoś, udział w czymś