SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, rodny XYbx

# 2008-11-11 meg

1. dawniej: płodny, urodzajny, żyzny;
2. dawniej: ojczysty, rodziny; rodzony, rodowy;
3. rozrodczy