SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, rota MNn

# 2007-07-13 tevex

1. tekst przysięgi, przyrzeczenia;
2. dawna polska jednostka piechoty zaciężnej licząca do trzystu żołnierzy;
3. średniowieczny instrument strunowy będący prototypem skrzypiec;
4. dawniej: tortura polegająca na wplataniu skazanego w koło

# 2004-09-20 edgemoon

1. tekst przysięgi, przyrzeczenia;
2. daw. polska jednostka piechoty licząca do trzystu żołnierzy