SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, rój RSZz

# 2005-10-23 meg

1. chmara latających owadów;
2. nowa rodzina pszczela lub rodzina zamieszkująca jeden ul, gniazdo;
3. wielka ilość, mrowie