SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, rycina MNn

# 2007-06-16 meg

1. rysunek, reprodukcja fotografii;
2. odbitka graficzna

# 2007-06-16 marcinluty

1. rysunek, reprodukcja fotografii.
2. odbitka graficzna.