SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, rysa MNn

# 2006-12-13 ppianista

1. draśnięcie, zadrapanie;
2. pęknięcie, szczelina;
3. jedna z właściwości minerału rozpoznawana po kolorze pyłu powstałego po sproszkowaniu tego minerału

# 2005-05-24 bajerant

1. draśnięcie, zadrapanie;
2. pęknięcie, szczelina