SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE scena MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-14 meg

1. miejsce gry aktorów w teatrze, oddzielone od widowni kurtyną;
2. część utworu dramatycznego;
3. teatr, działalność teatralna;
4. potocznie: awantura, ostra wymiana zdań