SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, być BHej

# 2011-11-21 tevex

1. istnieć, żyć;
2. przebywać, znajdować się gdzieś;
3. trwać przez pewien czas, mieć miejsce, zdarzać się, odbywać się;
4. brać w czymś udział, uczestniczyć;
5. uczęszczać gdzieś, korzystać z czegoś, uczyć się;
6. sięgać, dostawać do jakiejś wysokości;
7. znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś

# 2004-06-29 greenpoint

zajmować pewne miejsce w rzeczywistości