SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, tabor NQTs

# 2008-05-19 kdagusiak

1. ogół pojazdów określonego rodzaju;
2. obóz, obozowisko;
3. obóz cygański;
4. obóz warowny utworzony z połączonych wozów w kilka rzędów, stosowany w działaniach wojennych od starożytności do XVIIw.;
5. środki transportowe wiozące za wojskiem pełne zaopatrzenie