SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, tąpać BGHJej

# 2006-06-24 djkoalar

o skałach: pękać, np. na skutek eksploatacji złóż, wydając charakterystyczny odgłos