SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ton NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-09 tevex

1. dźwięk wywołany przez drgania akustyczne o tej samej częstotliwości;
2. miara odległości pomiędzy dźwiękami skali;
3. dźwięk o określonej wysokości;
4. jakość (barwa) brzmienia głosu lub instrument;
5. sposób wypowiadania się;
6. zabarwienie stylistyczne, uczuciowe tekstu, wypowiedzi;
7. stopień nasycenia koloru; odcień;
8. zasady obowiązujące w sposobie zachowania; dobre wychowanie, etykieta, konwenans;
9. w językoznawstwie: akcent polegający na zmianie wysokości brzmienia sylaby;
10. w językoznawstwie: intonacja;
11. glinka kredowa, składnik farb klejowych

# 2005-04-16 burebure

1. część składowa dźwięku
2. miara odległości pomiędzy dźwiękami
3. jakość brzmienia dźwięku
4. styl mówienia
5. stopień nasycenia koloru
6. o zachowaniu
7. glinka kredowa, składnik farb klejowych

# 2005-04-15 0

część składowa dźwięku