SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, trata MNn

# 2006-09-24 greenpoint

weksel trasowany (ciągniony) - zapłaty wierzytelności dokonuje osoba wskazana przez wystawiającego weksel (dłużnik wystawiającego nie wpłaca mu pieniędzy, lecz reguluje jego zobowiązanie wobec osoby trzeciej - remitenta)

# 2006-01-20 baraja2

weksel trasowany (ciągniony)

# 2004-08-29 bobo82

rodzaj weksla