SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, tylec PSZz

# 2004-10-26 greenpoint

tylna część jakiegoś narzędzia (rzadziej innego przedmiotu); również: tępa strona noża