SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, ul DNOTs

# 2005-04-16 burebure

1. pomieszczenie dla pszczół
2. potocznie: więzienie

# 2004-06-18 greenpoint

pomieszczenie dla pszczół