SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wapor NQTs

# 2011-07-21 tevex

dawniej: wyziew, opar

# 2006-08-19 kobrem

1. wyziewy, opary
2. choroba arystokratek; spazmy, humory