SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wdowa MNm

# 2007-04-23 tevex

1. kobieta, której mąż zmarł;
2. w DTP (Desktop Publishing): błąd łamania tekstu polegający na pozostawieniu na początku łamu samotnego wiersza poprzedniego akapitu (ostatniego wiersza akapitu)

# 2005-07-26 astarte1

1. kobieta, której mąż zmarł
2. w DTP błąd łamania tekstu polegający na pozostawieniu na początku łamu samotnego wiersza poprzedniego akapitu (ostatniego wiersza akapitu)

# 2005-07-13 astarte1

1. kobieta, której mąż zmarł
2. w DTP błąd łamania tekstu polegający na pozostawieniu na początku łamu samotnego wiersza poprzedniego akapitu (ostatniego wiersza akapitu).