SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wiek NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-25 meg

1. okres obejmujący 100 lat; stulecie,
2. przeciąg czasu od urodzin do danej chwili lub do śmierci człowieka lub zwierzęcia; czas istnienia czegoś, liczba lat przeżytych,
3. okres wyróżniający się czymś szczególnym; epoka, lata

# 2005-05-24 micking

1)okres obejmujący 100 lat liczonych od pierwszego roku stulecia; 2)geochronologiczna jednostka dziejów Ziemi, część epoki; dzieli się na doby; w podziale chronostratygraficznym odpowiada piętru