SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wóz RSZz

# 2007-03-20 koalar

1. czterokołowy pojazd drewniany ciągniony przez konie;
2. potocznie: samochód, autobus, tramwaj * forma dopełniacza l.poj. "woza" możliwa tylko w przysłowiu "Przyszła (przyjdzie) koza do woza." - ktoś prosi (poprosi) o pomoc, którą wcześniej odrzucał

# 2005-04-01 meg

1. czterokołowy pojazd drewniany ciągniony przez konie,
2. potocznie: samochód, autobus, tramwaj