SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wuj NOTos

# 2005-04-01 meg

brat matki lub ojca; mąż siostry matki lub siostry ojca; kuzyn matki lub mąż kuzynki matki; dalszy krewny; wujek