SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, akwedukt NQTs

# 2005-06-05 koalar

w starożytności, średniowieczu, obecnie przede wszystkim w melioracjach: wodociąg wraz z konstrukcją nośną doprowadzający wodę z dalekich źródeł do miasta, wykorzystujący naturalny spadek terenu

# 2005-05-10 micking

w starożytności wykorzystująca naturalny spadek terenu budowla doprowadzająca wodę z odległych źródeł do miasta - wraz z konstrukcją nośną