SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, chudopachołek PSZtwz

# 2013-04-26 kamykst

1. dawniej: człowiek pochodzący z ubogiej szlachty lub niskiego stanu; szaraczek, plebejusz;
2. lekceważąco: człowiek biedny, ubogi; hołysz