SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zantagonizować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2022-06-01 tevex

doprowadzić osoby lub grupy osób do wzajemnej wrogości; skonfliktować, skłócić, poróżnić

# 2007-11-24 meg

doprowadzić do powstania niechęci lub wrogości między ludźmi

# 2007-11-24 szalonyv22

Doprowadzić do powstania niechęci lub wrogości między ludźmi.

# 2007-11-24 szalonyv22

doprowadzić do powstania niechęci lub wrogości między ludźmi.