SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zsumować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-08-23 meg

wykonać dodawanie liczb, wielkości; podsumować