SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, baria ANnp

# 2006-09-20 djkoalar

jednostka ciśnienia używana w układzie CGS równa 0,1 paskala; mikrobar

# 2003-09-20 endup

jednostka ciśnienia równa 0,1 Pa