SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE cug NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-03-27 meg

1. dawniej: zaprzęg koni ustawionych parami;
2. dawniej: para koni cugowych;
3. potocznie: strumień powietrza w wentylatorze itp.;
4. potocznie: ciąg powietrza, przeciąg, przewiew

# 2011-08-22 tevex

1. dawniej: zaprzęg koni ustawionych parami;
2. dawniej: para koni cugowych;
3. potocznie: strumień powietrza wentylatorze itp.;
4. potocznie: ciąg powietrza, przeciąg, przewie

# 2004-11-07 greenpoint

1. daw. zaprzęg koni ustawionych parami
2. pot. strumień powietrza przechodzący przez np. wentylator