SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, czasza AMNn

# 2007-09-20 drdr

1. kielich;
2. misa o półkolistym kształcie;
3. część sklepienia kopulastego;
4. część nośna spadochronu;
5. w matematyce: część kuli odcięta płaszczyzną