SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, pod

# 2006-09-04 greenpoint

przyimek łączący się z rzeczownikami (lub wyrazami o ich funkcji) w bierniku lub narzędniku; * forma "pode" możliwa tylko w kilku tradycyjnych połączeniach (np. pode mną, pode mnie, pode drzwiami)

# 2005-04-16 meg

przyimek