SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alkohol DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-05 greenpoint

1. związek organiczny charakteryzujący się obecnością jednej lub wielu grup wodorotlenowych w cząsteczce;
2. alkohol etylowy lub napój zawierający ten alkohol, np. piwo