SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE przed


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-18 greenpoint

przyimek pełniący wiele funkcji w zdaniu, łączący się w narzędniku lub bierniku z rzeczownikiem bądź wyrazami o jego funkcji; * forma "przede" możliwa tylko w kilku tradycyjnych połączeniach (np. przede mną, przede wszystkim)