SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alochton NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-05 greenpoint

w socjologii: osoba niebędąca rdzennym mieszkańcem danego obszaru; allochton