SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, swój

# 2007-03-25 greenpoint

zaimek dzierżawczy oznaczający inaczej: własny, należący do kogoś, użytkowany przez kogoś; osobisty, właściwy komuś; * formy skrócone (swa, swemu itp.) używane głównie w stylu książkowym (w pozycji nieakcentowanej)

# 2007-03-24 greenpoint

1. zaimek dzierżawczy oznaczający inaczej: własny, należący do kogoś, użytkowany przez kogoś; osobisty, właściwy komuś;
2. swojski, rodzimy

# 2005-11-10 meg

1. zaimek dzierżawczy oznaczający inaczej: własny, należący do kogoś, użytkowany przez kogoś; osobisty, właściwy komuś;
2. swojski, rodzimy;
3. ktoś bliski, krewny, rodak

# 2005-11-03 wupe

należący do podmiotu zdania