SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, twój

# 2005-05-10 bajerant

zaimek dzierżawczy odpowiadający zaimkowi osobowemu "ty"