SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alopatia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-19 djkoalar

metoda leczenia polegająca na stosowaniu środków wywołujących w organizmie chorego objawy przeciwne objawom choroby

# 2006-01-28 angerthor

metoda leczenia, polegająca na stosowaniu śródków, wywołujących w organizmie chorego objawy przeciwne objawom choroby