SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dążyć HIdikv

# 2012-10-08 tevex

1. iść, zmierzać w określonym kierunku; podążać, kierować się, udawać się;
2. zmierzać do określonego celu, pragnąć coś osiągnąć; usiłować

# 2004-07-01 greenpoint

zmierzać dokądś