SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE akonityna MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-08 micking

silnie trujący związek organiczny z grupy alkaloidów występujący w bulwach akonitu