SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alginowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-17 tevex

w chemii: kwas alginowy - składnik błon komórkowych niektórych glonów morskich, bezbarwna koloidalna masa o budowie włóknistej, mająca zastosowanie głównie w przemyśle mydlarsko-kosmetycznym, spożywczym i włókienniczym

# 2003-09-15 garson

alginowy kwas - wielocukier