SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, amina MNn

# 2006-03-01 djkoalar

ogólna nazwa każdego związku organicznego z pewnej grupy związków chemicznych, będących pochodnymi amoniaku, stosowanych m.in. w przemyśle farmaceutycznym

# 2003-08-29 ace

Związek organiczny