SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, hem NQTs

# 2004-07-18 greenpoint

połączenie żelaza z protoporfiryną, składnik hemoglobiny