SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE monel DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-08 betissewilla

stop niklu z miedzią z dodatkiem manganu, krzemu i żelaza używany do wyrabiania aparatury laboratoryjnej