SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE auditing NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-10 koalar

oficjalna kontrola np. dochodów firmy, polegająca na sprawdzeniu zgodności czegoś z przyjętymi założeniami, obowiązującym prawem, zasadami itp.; audyt

# 2006-12-21 greenpoint

oficjalna kontrola np. dochodów firmy, polegająca na sprawdzeniu zgodności czegoś z przyjętmi założeniami, obowiązującym prawem, zasadami itp.; audyt