SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, hipostaza MNn

# 2005-06-03 meg

1. uprzedmiotowienie; przypisywanie realnego bytu abstraktom: stanom, cechom, zdarzeniom;
2. w teologii: termin używany na oznaczenie trzech osób boskich jako odrębnych postaci;
3. zatrzymanie lub zwolnienie przepływu krwi w żyle; zastój

# 2005-06-02 micking

termin wprowadzony przez Plotyna, u którego oznaczał byt wyemanowany z absolutu i zajmujący określone miejsce w hierarchii kosmosu