SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE atmometr NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-07-05 tevex

przyrząd do mierzenia szybkości parowania wody z powierzchni zbiorników wodnych lub gruntu; ewaporometr

# 2004-08-27 krewnykr6lika

przyrząd do pomiaru szybkości parowania wody