SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE erg NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2003-10-04 martwicam0zgu

pustynia piaszczysta pokryta skorupą solną lub wapienną