SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, oz NQTs

# 2004-10-01 scaevus

wąski wał zbudowany z piasków i żwirów naniesionych przez wody płynące szczelinami wewnątrzlodowcowymi; esker

# 2003-09-10 martwicam0zgu

wąski wał zbudowany z piasków i żwirów naniesionych przez wody płynące szczelinami wewnątrzlodowcowymi