SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, sima MNn

# 2012-08-09 tevex

[czytaj: s-ima]
1. warstwa litosfery występująca pod sialem, utworzona ze skał bogatych w krzem; piętro bazaltowe;
2. gatunek łososia pacyficznego, ryba żyjąca na pobrzeżu azjatyckim Oceanu Spokojnego; mazu;
3. w starożytnych budowlach greckich: rynna o esowatym profilu, umieszczona nad gzymsem wieńczącym i zakończona ozdobnym rzygaczem;
4. w architekturze: profil w kształcie litery S; cyma, esownik, esownica

# 2006-09-17 greenpoint

[czytaj: s-ima]
1. dawna nazwa jednej z zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej, składająca się z krzemu i magnezu
2. gatunek łososia pacyficznego; mazu
3. w starożytnych budowlach greckich rynna ceramiczna lub kamienna
4. piętro bazaltowe
5. w architekturze: profil w kształcie litery S; cyma, esownik

# 2005-07-25 tevex

1. dawna nazwa jednej z zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej, składająca się z krzemu i magnezu
2. gatunek łososia pacyficznego; mazu
3. w starożytnych budowlach greckich rynna ceramiczna lub kamienna
4. piętro bazaltowe

# 2005-02-14 viniu75


1. dawna nazwa jednej z zewnętrznych warstw skorupy ziemskiej, dominującymi jej składnikami są krzem i magnez
2. gatunek łososia pacyficznego
3. w starożytnych budowlach greckich rynna ceramiczna lub kamienna
4. piętro bazaltowe

# 2003-09-21 martwicam0zgu

dolna warstwa skorupy ziemskiej zbudowana głównie z krzemu i magnezu