SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dej NOTos

# 2013-05-05 kamykst

1. tytuł oficerski w wojskach janczarskich;
2. tytuł namiestników tureckich w Algierii i Tunisie

# 2005-04-04 greenpoint

1. tytuł oficerski w wojskach janczarskich
2. tytuł namiestników tureckich w Algierii i Tunisie

# 2003-08-29 ace

Tytuł oficerski w wojskach janczarskich