SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE latopis NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-12-10 wendkarzyk

autor kronik ruskich w XI-XVIII wieku; latopisarz

# 2007-05-02 meg

rodzima forma historiografii ruskiej w XI-XVIII wieku

# 2007-05-02 sylamila

rodzima forma historiografii rus. XI-XVIII w