SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE raja AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-13 tevex

1. w krajach muzułmańskich: poddany płacący najwyższą daninę, szczególnie w Turcji osmańskiej;
2. od XVII wieku: pogardliwie o chłopie mieszkającym w posiadłości tureckiej na Bałkanach, płacącym wysokie podatki i nieposiadającym żadnych praw

# 2003-09-07 meg

poddany płacący najwyższą daninę w Turcji osmańskiej