SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ablatiwus


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-09-02 koalar

w językoznawstwie: przypadek deklinacji łacińskiej, zbliżony do polskiego narzędnika; ablativus; ablatyw

# 2004-09-28 misiu_w_kapeluszu

w językoznawstwie: przypadek deklinacji łacińskiej, odpowiadający w przybliżeniu polskiemu narzędnikowi; ablativus